Site logo

Suomen matkailutiet

Matkailutie tarkoittaa suomalaista tietä, jolla on poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita.

Sininen tie on kansainvälinen matkailutie, joka kulkee Norjasta Ruotsin ja Suomen kautta Venäjälle. Toisin kuin suurin osa uudemmista pohjoismaisista teistä, jotka kulkevat pohjois-eteläsuunnassa, seuraa Sininen Tie vesireittiä pitkin tuhansia vuosia vanhaa väylää lännestä Atlantin rannalta itään Äänisjärven rannalle.

Pituus: Suomessa lähes 550 km, yhteensä 1800 km

Suuri Postitie on historiallinen maantie, joka kulkee Turusta Tukholmaan. Tie kulkee Turusta Mynämäen kautta Kustaviin, mistä reitti jatkuu meritse kohti Sundia ja edelleen Eckeröhön. Sen jälkeen tie kulkee meritse Ruotsin Grisslehamniin ja lopulta Norrtäljen kautta Tukholmaan.

Pituus: 110 km

Hämeen Härkätie on historiallinen maantie ja matkailutie, joka kulkee Turusta Hämeenlinnaan. Historiantutkija Jaakko Masosen esittämän teorian mukaan Härkätie syntyi viimeistään 800-luvulla, jolloin sisämaasta tuotiin turkiksia ja lääkkeenä käytettyä haustetta Länsi-Suomen kauppapaikoille.

Pituus: 162 km

Pohjanmaan rantatie on Pohjanlahden ympäri Turusta Tukholmaan kulkenut historiallinen maantie ja vanha postireitti. Se yhdisti jo myöhäiskeskiajalla Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan Ruotsin eteläosiin saakka.

Pituus: Lähes 900 km

Vihreän kullan kulttuuritie on läpileikkaus kaskikansan raivaamasta, vesien ja metsien muovaamasta eteläsavolaisesta maisemasta. Tie kulkee 5-tien eteläpuolella Mäntyharjulta Parikkalaan.

Pituus: n. 400 km

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Atlantin rannikolta Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Viipuriin ja Suomenlahden perukkaan Pietariin. Kuninkaantie tunnetaan myös Suurena Rantatienä.

Pituus: Suomessa n. 480 km

Taikayöntie halkoo Huittisten, Punkalaitumen ja Urjalan avaria ja vaihtelevia maisemia. Kumpuilevat peltomaisemat, kaunis jokilaakso sekä tietä reunustavat vauraat maatilat ovat Taikayöntien ominaisinta maisemaa.

Pituus: n. 50 km

Saariston Rengastie on kierrettävissä autolla, pyörällä tai kävellen. Reitti on usein vilkas, ja siksi sen kiertämistä pyörällä ei suositella perheen nuoremmille. Rengastiestä on myös lyhyempi Pieni Rengastie -reitti.
Koko reitti on kierettävissä toukokuusta syyskuuhun, mutta saaristo on auki ympäri vuoden!

Pituus: 223 km

Via Karelia on Suomen itärajaa Sallasta Suomenlahdelle kulkeva matkailutie. Via Karelia koostuu kahdesta osasta: Runon ja Rajan tiestä sekä Karjalan kirkkotiestä.

Pituus: 1080 km

Tervan tie kulkee Oulusta Kuhmoon vanhan Oulujoen tervankuljetusreitin maisemissa. Reitin varrella on muun muassa vanhaan tervakulttuuriin liittyviä matkailukohteita ja nykyisiä tervaa hyödyntäviä yrityksiä.

Pituus: 185 km

Revontultentie on yhteispohjoismainen matkailutie Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella Perämeren ja Norjanmeren välillä.

Pituus: 620 km

Vaihtele sisältöä

Taiteiden reitti on virallinen matkailutie. Taiteiden reitillä pääset vierailemaan viidessä upeassa taidekohteessa.

Pituus: km

Via Finlandia kulkee etelästä pohjoiseen mentäessä Nurmijärveltä Tampereeelle pääosin pitkin seututietä 130 (Vanha Kolmostie). Tie on valtatie 3 (E12) rinnakkaistie.

Tampereelta Via Finlandia jatkuu Kolmostietä (E12) pitkin Kurikkaan, jonka jälkeen reitti kääntyy kohti pohjoista Seinäjoelle tielle 67 ja sieltä tielle 18 ja jatkaa Isonkyrön kautta takaisin Kolmostielle ja seuraa sitä Vaasaan.

Pituus: km

*Suomen virallinen matkailutie

10 virallista matkailutietä sekä neljä kiehtovaa reittiä

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen virallista matkailutietä, joilla on rikas historia liittyen usein sotaan tai kaupankäyntiin. Matkailuteiden pituudet vaihtelevat lyhyimmistä 50 km mittaisista yli 1000 km mittaisiin. Suomen matkailutiet ulottuvat sekä pysty- että vaaka-akselilla, ja osa niistä sijoittuu rannikolle.

Lisäksi Suomessa on vähintään neljä muuta potentiaalista matkailutietä ilman virallista tunnusta, mutta ne ovat silti suosittuja ja tärkeitä liikenneväyliä. Näistä kolme, Sodan ja Rauhan tie, Kansallisväylä sekä Jäämerentie, ovat suunnitteilla virallisiksi matkailuteiksi, vaikka toteutumisen aikataulusta ei ole varmuutta. Neljäs, Via Finlandia, tunnetaan paitsi hyvänä pyöräilyreittinä, niin siitä saa hyvän läpileikkauksen suomalaisuudesta autolla ajaen.

Suomen matkailutiet – lue lisää